Simoni, Angelita. 2012. “Drogas Ilícitas”. Revista Educar Mais, nº 1 (agosto). https://doi.org/10.15536/reducarmais.0.2012.%p.625.